Компютърни мрежи и системи за видеонаблюдение

Компютърни мрежи и системи за видеонаблюдение

Ние предлагаме проектиране, изграждане и поддръжка на компютърни мрежи и системи за видеонаблюдение:

  • структурно окабеляване на сгради и изграждане на безжични мрежи;
  • свързване на отдалечени обекти;
  • инсталиране и настройване на мрежови устройства;
  • изграждане на системи за видеонаблюдение.